Účetnictví

Zpracovávám podvojné účetnictví, daňovou evidenci, personální agendu a  mzdy včetně agend souvisejících. Jedná se o vedení standardního účetnictví dle platné legislativy.

 Podvojné účetnictví

 • Vedení účetnictví ve vlastním účetním programu Pohoda
 • Zpracování vniřních směrnic, kontrola formální správnosti dokladů
 • Zaúčtování předaných dokladů a vedení stanovených účetních knih a evidencí
 • Účtování všech souvisejícíh účetních případů mezd, interních dokladů, odpisů majetku
 • Vedení evidence dlouhodobého majetku
 • Vypracování přiznání DPH
 • Předání měsíčního (čtvrtletního) výkazu zisků a ztrát a rozvahy
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • Zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání a povinných příloh
 • Elektronická komunikace s finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • Osobní zastoupení klienta na úřadech a dalších relevantních institucích ( banky, leasingové společnosti a pod.) na základě plné moci klienta
 • Zajištění všech daňových kontrol
 • Zajištění odkladu daňové povinnosti do 30.6.

Daňová evidence

 • Vedení daňové evidence ve vlastním účetním programu Pohoda
 • Zpracování vnitřních směrnic, kontrola formální správnosti dokladů 
 • Zaúčtování předaných účetních dokladů a vedení předepsaných knih a evidencí
 • Vedení evidence douhodobého majetku
 • Vypracování přiznání DPH
 • Kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur
 • Zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání
 • Poradenství osobní, telefonické, emailem
 • Elektronická komunikace s finančními úřady, okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • Osobní zastoupení klienta na úřadech a dalších relevantních institucích ( banky, leasingové společnosti a pod.) na základě plné moci klienta
 • Zajištění všech daňových kontrol
 • Zajištění odkladu daňové povinnosti do 30.6.

Mzdová agenda a personalistika

 • Komplexní zpracování mzdové agendy – měsíčních i hodinových sazeb včetně výpočtu dávek nemocenského pojištění
 • Přihlášky, odhlášky zaměstnanců, evidenční listy důchodového zabezpečení
 • Vyhotovení a odevzdání „přehledů pro instituce zdravotního a sociálního pojištění
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti
 • Elektronická komunikace s okresními správami sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami
 • Přiznání k dani ze závislé činnosti a srážkové dani
 • Zajištění kontrol pro instituce OSSZ a ZP