FÚ Bankovní účty

E- podání

Odkazy státních úřadů

Rejstříky a registry

Sazby pojistného

 

Zdravotní poijišťovny

Všeobecná zdravotní pojišťovna                                                         

111     www.vzp.cz

 

Vojenská zdravotní pojišťovna                                                                     

201      www.vozp.cz

 

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

205    www.cpzp.cz

 

Odborová zdravotní pojišťovna ČR zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 

207    www.ozp.cz

 

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

209    www.zpskoda.cz

 

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

211   www.zpmvcr.cz

 

Revírní bratrská pokladna

213   www.rbp-zp.cz