Služby

Mé služby jsou určeny živnostníkům různých profesí od řemeslných po odborné a nezávislé povolání, které mají za povinnost vést daňovou evidenci.

Dále pro zaměstnance, kteří v průběhu roku nepodepsali Prohlášení k dani a vznikne jim povinnost po skončení kalendářního roku podat daňové přiznání.

Mé služby jsou určeny obchodním korporacím (dříve s r.o.), které jsou zapsány v obchodním rejstříku jako právnické osoby a mají za povinnost vést účetnictví.

Výsledkem mé práce je spokojený klient, který mi přenechal veškerou starost o své účetnictví a daně. Nabízím Vám správně a bezchybně vedenou daňovou evidenci, účetnictví, mzdovou a personální agendu v souladu s platnou účetní a daňovou legislativou.