Daně

Poradím a dohlédnu na včasný termín podání daňového přiznání a především na správnost veškerých údajů a doložení veškerých podkladů, které náš daňový systém vyžaduje.

V oblasti daní nabízím  tyto služby:

  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob
  • Zpracování daňového přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Zpracování daňového přiznání k dani z přidané hodnoty
  • Kontrolní hlášení k dani DPH
  • Souhrnné hlášení k dani DPH
  • Zpracování daňového přiznání k silniční dani
  • Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků
  • Upozornění na placení záloh veškerých daní
  • Zatříďění majetku do odpisových skupin a stanovení daňových odpisů